System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)



Rockwool Vindsperre

Produkt

ROCKWOOL Vindsperre er en myk vindsperre på rull. Materialet består av polypropylen med laminering av polyeten. Vindsperren tilfredsstiller NBIs anbefalte krav når det gjelder vanndampåpenhet og lufttetthet for vindsperrer.

Anvendelse

ROCKWOOL vindsperre rulles på bindingsverket i full etasjehøyde. Dette sikrer rask utførelse uten skjøter.

Vindbelastningen vi har i værharde strøk gjør det ekstra viktig med tett vindsperre og færrest mulig skjøter. Alle forsøk og målinger viser at skjøtene er vindsperrens svakeste punkt.
En god utvendig vindsperre er helt nødvendig for å hindre kald luft fra å trenge inn i isolasjonen. Med vindsperren forbedres hele ytterveggskonstruksjonen og man er sikret maksimal utnyttelse av isolasjonen. Dette fører til god bokomfort og lave energikostnader.


Tekniske egenskaper
Spesifikasjon Verdi
Format 2,74 x 25/50 m
Materiale Polypropylen laminert med polyeten
Farge Grå/hvit
Luftgjennomgang 0,020 m3/(m2 h Pa)
Vanndampmotstand 0,4 GPa s m2/kg
Ekvivalent luftlagtykk. Ca. 75 mm

 

Dimensjoner (pakker)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pakkem2 pr pakkelpm pr rullNOBB nr
 25000x2743168,62511288990
 50000x27431137,25010906592

 

PrintPDFFDV-dokumentasjon



System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)