System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)DUO ENERGY

Produkt

DUO Energy er en hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar fukt - og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Begge sider er belagt med hvit glassfiberduk.

Anvendelse

Benyttes som topplate i en flerlagsløsning som underlag for takfolie eller for første lag asfaltbasert takbelegg.

Dette produktet er CE-merketA2-s1,d036 

Tekniske egenskaper
Område Beskrivelse Standard
VarmekonduktivitetλD=36 mW/mK EN 12939
BrannklasseA2-s1,d0EN 13501-1
DimensjonsstabFukt DS(TH) ≤ 0.15 %EN 1604
BeskrivelseskodeMW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-MU1
ProduktsertifikatSertifikat

Dimensjoner (pall)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pallm2 pr pallm3 pr. pallNOBB nr
 2000x1200x304096,93,16851997203


Dimensjon

Format: 1200x2000
Tykkelse: 30

Vekt

30 mm ca. 4,5 kg/m²

Innfesting

DUO ENERGY skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen med PVC takfolie eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ nr. 5 eller i Byggforskserien
bind 3A-detaljblad A 544.206.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)