System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Hardrock Takfall Kileplate 1:60

Produkt

ROCKWOOL HardRock Takfall Kileplate er en stiv og halvhard plate som er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

Anvendelse

Brukes for å jevne ut sprang mellom fallplatene ved 4-veisfall og festes mekanisk.

Dette produktet er CE-merketA2-s1,d0 

Tekniske egenskaper
Område Beskrivelse Standard
VarmeledningsevneλD=39 mW/mK EN 12667
TykkelsesklasseT2EN 823
BrannklasseA2-s1,d0EN 13501-1
VannabsorpsjonKorttid WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
DampdiffusjonMU1 (Samme diffusjonsmotstand som luft).EN 10456
PunktlastPL(5) 700 NEN 12430
TrampfasthetProduktet tåler lett gangtrafikk i forbindelse med utlegging og tilsyn.
Dimensjonsstabilitet DS(70,90)Lengde og bredde max ±1%, tykkelse max -1%.EN 1604


Dimensjoner (pakker)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pakkem3 pr. pakkeNOBB nr
 400x400x5-10120,00849192564


Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.


Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)