System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Lydunderlag

Produkt

ROCKWOOL Lydunderlag er en stiv, middels hard plate, framstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Platens underside er belagt med glassfiberduk.

Anvendelse

ROCKWOOL Lydunderlag benyttes til utvendig isolering av flate tak og som lydabsorberende plate på bærende underlag av perforerte stålplater. Platen plasseres som det nederste sjiktet direkte på underlaget med duksiden ned.<br /> Lydunderlag skal festes mekanisk.

Dette produktet er CE-merketA137 

TEKNISKE EGENSKAPER

Område Beskrivelse Standard
Varmekonduktivitet λD= 37 mW/mK EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Vannabsorpsjon Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Dampdiffusjon MU1 (Samme diffusjonsmotstand som luft) EN 10456
Trykkspenning CS(10) 40 kPa EN 826
Trykkfasthet Produktet tåler lett gangtrafikk i forbindelse med utlegging og tilsyn forutsatt plant underlag av betong eller tre. Ved utlegging på stålplater tåler ikke produktene gangtrafikk før topplaten er lagt ut.  
Dimensjonsstabilitet DS(70,90) Lengde og bredde maks ±1%, tykkelse maks -1% EN 1604
Beskrivelseskode MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)40-MU1  
Produktsertifikat Sertifikat  

Lydabsorpsjon
3.gif
Perforerte stålplater med
50 mm ROCKWOOL Lydunderlag
  Deformasjon og maks. anbefalt belastning
Deformasjonskurve_Lydunderlagsplate.gif

Dimensjoner (pall)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pallm2 pr pallm3 pr. pallNOBB nr
 2000x600x5048,558,2348726633

Vekt

50 mm Lydunderlagsplate ca. 5,5 kg/m²

Bærende underlag av korrugerte stålplater
Punktbelastning (skohæl):
Flerlagsløsning med underste lag av 50 mm Lydunderlagsplate.

HardRock stålplater

 a < mm:

 100  150 180   200  240  300 350   400  450

Total isolasjonstykkelse

 50  80  100  120  150  180  240  300  360

Innfesting

ROCKWOOL Lydunderlagsplate skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen med PVC takfolie eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ TPF nr. 5 eller i Byggforskserien bind 3A- detaljblad A 544.206.

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)