System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Overlyskile 1 og 2

Produkt

De skråskårne platene i overlyskiler er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Platene har fall over 600 mm.

Anvendelse

Overlyskiler benyttes f.eks. som motfall ved overlys, gesims eller andre detaljer på taket der det er behov for å hindre vannansamlinger.

Dette produktet er CE-merketA239 

Tekniske egenskaper
Område Beskrivelse Standard
VarmekonduktivitetλD=39 mW/mK EN 12939
BrannklasseA2EN 13501-1
BeskrivelseskodeMW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-MU1


Dimensjoner (pakker)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pakkem3 pr. pakkeNOBB nr
 250x750x5-30200,03148727223
 450x750x5-50100,0648727238


Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.


Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)