System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Rockwool Miljøpall-tralle

Produkt

Spesialutviklet tralle for arbeids- og miljøriktig håndtering av ROCKWOOL Miljøpaller og liknende. Trallen har dobbelt hjulsett med bløte gummihjul for transportmulighet på stålplatetak. Trallen er utviklet med optimal tyngdepunkt ved håndtering av ROCKWOOL Miljøpall.

Dimensjoner (pakker)

 Stk pr pakke
 1

* Miljøpall-Tralle leveres fraktfritt i samlast med andre produkter,
men har ved separat levering et frakttillegg på kr. 900,- eller kr. 1100,-, avhengig av fylke.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)