System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TF-Fallplate

Produkt

TF-Fallplate er en spesielt hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

Anvendelse

Brukes f. eks. som motfall ved overlys, gesims, etc. Fall over 600 mm.

Dette produktet er CE-merketA2-s1,d037 

Tekniske egenskaper
Område Beskrivelse Standard
VarmekonduktivitetλD=37 mW/mK EN 12939
BrannklasseA2-s1,d0EN 13501-1
BeskrivelseskodeMW-EN13162-T3-DS(TH)-CS(10)40-WS-MU1

Dimensjoner (pall)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pallm2 pr pallm3 pr. pallNOBB nr
 1200x600x0-504834,560,95848726894
 1200x600x0-1002417,820,95848726905


Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.


Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

 

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)