System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TF-Plate

Produkt

TF-Plate er en spesielt hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

Anvendelse

Benyttes som topplate i en flerlagsløsning eller i ettlagsløsning som underlag for takfolie eller for første lag asfaltbasert takbelegg.

Dette produktet er CE-merketDette produktet er med i KeymarkordningenA2-s1,d039 
Område Beskrivelse
Varmeisolering lD=0,039 W/mK.
Brann A2-s1,d0
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0
Svinn (krymping)=0
Vannavvisning Korttidsvannabsorpsjon <=0,15 kg/m2.
Fukt Diffusjonstall 0,15 kg/m x s x GPa
Trykkfasthet Rockwool TF-Plate danner et stabilt og meget sterkt trykkfast underlag for alle typer takbelegg. Produktet vil tåle normal gangtrafikk under takarbeidet, samt ved tilsyn og periodisk vedlikehold.
Punktstyrke F5mm > 700 N jf. NS/EN12430.
Flatekompresjon 80 kN/m2 jf. EN826.
Deformasjon:
(Angir maks. anbefalt belastning)
Last kN/m2

Dimensjon

Format: 600x2000
Tykkelse: 30

Vekt

30 mm ca. 5 kg/m²

Innfesting

TF-Plate skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen med PVC takfolie eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ TPF nr. 5 eller i Byggforskserien bind 3A- detaljblad A 544.206.

Bærende underlag av korrugerte stålplater

Trykkbelastning/punktlast (Skohæl): 

Isoleringstykkelse mm
Anleggsflate i mm (min) a
Spennvidde i mm (max) b
30
35
140
 

Min. understøtningsareal: 30% 
underlagsplate_tf-plate.gif
TF-Plate legges ut med langsiden vinkelrett på profiltoppene.

 

 
Deformasjon_TFplate.jpg 

Dimensjoner (pall)

 Dimensjoner (mm)Stk pr pallm2 pr pallm3 pr. pallNOBB nr
 2000x600x3080963,19248726652
 2000x600x3040481,848727026

 

PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)