System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TF-Renneplate

Produkt

Platene i TF-Renneplate system er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

Anvendelse

Renneplatene benyttes til å bygge fall mellom taknedløp i nedsenkede renner i takflaten, enten mellom to tak eller mellom takflate og takavgrensninger.

Dette produktet er CE-merketA2-s1,d039 

Område Beskrivelse
Varmeledningsevne

λD=0,039 W/mK.

Brann

A2-s1,d0

Dimensjonsstabilitet

Lengdeutvidelseskoeffisient=0
Svinn (krymping)=0

Fukt

0,15 kg/m x s x GPa

Vannavvisning

Korttids vannabsorpsjon <=0,15 kg/m2.

Delaminering

Regningsmessig verdi <= 0 Kn/m2

Trykkfasthet

TF-Takkile danner et stabilt underlag for både PVC takfolie og asfaltbasert takbelegg. Platene tåler alminnelig ferdsel i forbindelse med utlegging, tilsyn og vedlikehold.

Punktstyrke

F5mm > 700 N jf. NS-EN 12430.

Flatekompresjon

80 kN/m2 jf. NS-EN 826.

Deformasjon:

Last kN/m2

 

Dimensjoner (pakker)

 TypeDimensjoner (mm)Stk pr pakkem2 pr pakkem3 pr. pakkeNOBB nr
 Kile 11000x600x10-2021,20,01848727136
 Kile 21000x600x20-3021,20,0348727140
 Kile 31000x600x30-4021,20,04248727155
 Kile 41000x600x40-5021,20,05448727166
 Kile 51000x600x50-6021,20,06648727174
 Kile 61000x600x60-7021,20,07848727185
 Kile 71000x600x70-8021,20,0948727193
 Kile 81000x600x80-9021,20,10248727204
 Kile 91000x600x90-10021,20,11448727212
 Kile 901000x600x90*21,20,10848727083

* Kvalitet som TF-plate


kiluppbyggnad-NO-TF-Renneplate-640x120px.jpg

Dimensjon

Format mm: 600x1000
Tykkelser mm: 10-100 TF-Renneplate system leveres med standard fall 1:100.

Vekt

Renneplater med gjennomsnittstykkelse på 50 mm veier ca. 9 kg/m2.
Plater med en gjennomsnittstykkelse på 60 mm veier ca. 10,8 kg/m2.

Innfesting

 TF-Renneplater skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen øvrig isolasjon og PVC Takfolie eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ eller i Byggforskserien bind 3A- detaljblad  A 544.206.

Område Beskrivelse
Varmeledningsevne λD=0,039 W/mK.
Brann Rockwool steinull er ubrennbar i henhold til NS-EN 13162.
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0
Svinn (krymping)=0
Fukt 0,15 kg/m x s x GPa
Vannavvisning Korttids vannabsorpsjon <=0,15 kg/m2.
Delaminering Regningsmessig verdi <= 0 Kn/m2
Trykkfasthet TF-Takkile danner et stabilt underlag for både PVC takfolie og asfaltbasert takbelegg. Platene tåler alminnelig ferdsel i forbindelse med utlegging, tilsyn og vedlikehold.
Punktstyrke F5mm > 700 N jf. NS-EN 12430.
Flatekompresjon 80 kN/m2 jf. NS-EN 826.
Deformasjon: Last kN/m2

 Deformasjonskurve_TF_Renneplate.gif
 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)