System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TF-Takkile

Produkt

Platene i TF-takkile er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. TF-Takkiler finnes i flere pakkemoduler. Hver pakke vil være merket med modulnavn og pakkenr.

Anvendelse

Bruksområde: Brukes til oppbygging av fall i horisontale renner. Fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretning. Total standard lengde 14,4 meter.

Dette produktet er CE-merketA2-s1,d039 

Tekniske egenskaper
Område Beskrivelse Standard
VarmekonduktivitetλD=39 mW/mK EN 12939
BrannklasseA2-s1,d0EN 13501-1
BeskrivelseskodeMW-EN 13162-T4-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1
ProduktsertifikatSertifikat

Dimensjon

300 x 1200 x 5/25
600 x 1200 x 25/45
TF-Takkile leveres med standardfall 1:20.

300 x 1200 x 5/25 ca. 0,2 kg/stk.
600 x 1200 x 25/45 ca. 1,0 kg/stk.

Innfesting

TF-Takkiler skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen øvrig isolasjon og PVC- eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ eller i Byggforskserien bind 3A-detaljblad A 544.206.


Deformasjonskurve_TF_takkile.gif

Dimensjoner (pakker)

 InfoDimensjoner (mm)m3 pr. pakkeInnholdNOBB nr
 TF-Takkiler Modul A      0-12000,048616xA48727102
 TF-Takkiler Modul B1200 - 24000,06486xB53595012
 TF-Takkiler Modul AB      0-24000,0724xAB48727117
 TF-Takkiler Modul C2400 - 36000,0504 2xC53595023
 TF-Takkiler Modul ABC      0-36000,10082x(2A+B+C)48727121
 TF-Takkiler Modul A-D      0-48000,1082xABC + U153594921
 TF-Takkiler Modul 2xA-E      0-60000,4182x(3A+2B+4C+U1+U2)53594936
 TF-Takkiler Modul 2xA-F      0-72000,7062x(3A+3B+6C+3U1+2U2)53594940
 TF-Takkiler Modul A-G      0-84000,544A+3B+9C+3U1+5U253594955
 TF-Takkiler Modul A-H      0-96000,7924A+4B+12C+6U1+8U253594966
 TF-Takkiler Modul A-I      0-108001,035A+4B+16C+6U1+14xU253594974
 TF-Takkiler Modul A-J      0-120001,445A+5B+20C+10U1+20U253594985
 TF-Takkiler Modul A-K      0-132001,756A+5B+25C+10U1+30U253594993
 TF-Takkiler Modul L      13200-144000,5181B+5C+5U1+10U253595004
 TF-Takkiler Model M14400-156000,69841A+6C+15U254520862
 TF-Takkiler Modul N15600-168000,79921B+6C+6U1+15U254520877
 TF-Takkiler Modul O16800-180000,99361A+7C+21U254520881
 TF-Takkiler Modul P18000-192001,10881B+7C+7U1+21U254520896
 TF-Takkiler Modul Q19200-204001,23841A+8C+28U254520900
 TF-Takkiler Modul TF20600x12000,0576 4XTF2053595038
 TF-Takkiler Modul TF40600x12000,0576 2XTF4053595042


kiluppbyggnad-NO-TF-Takkile-A-L-940x304px.jpg

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)