System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TOPROCK TERRACE System

Produkt

ROCKWOOL TOPROCK TERRACE System er en fallskåret terrasseløsning med fall 1:40 og består av TOPROCK TERRACE Lamell og TOPROCK TERRACE Takplate. Produktene er fremstilt av ubrennbar, fukt- og vannavisende ROCKWOOL steinull og leveres på sampakkede paller emballert i plast. TOPROCK TERRACE Lameller er tilskåret for å gi et fall på taket, og leveres i lengde 1000 mm og bredde 200 mm. TOPROCK TERRACE Takplate leveres i lengde 2000 mm og bredde 1200 mm og i 30 mm tykkelse. Starttykkelsen for systemet er 190 mm.

Anvendelse

Anvendes til utvendig isolering av flate takterrasser hvor det skal etableres fall ovenpå underlag av betong eller stål. Anvendes til takarealer med normal gangtrafikk og skal anvendes sammen med et avsluttende belegnings system, som f.eks. fliser, trelemmer eller lignende som fordeler lasten fra gangtrafikken. Under utlegging skal lamellene beskyttes mot gangtrafikk. Etter utlegging av TOPROCK TERRACE Takplate skal særlig utsatte områder beskyttes mot gangtrafikk inntil det endelige overflatebelegget er ferdig montert.

Dette produktet er CE-merketA2 

 

Tekniske egenskaper
OmrådeBeskrivelseStandard
Varmemotstand
R-verdi

 

mm Fallplate 1 Fallplate 2 Fallplate 3 Fallplate 4 Underlagslamel Topplate
m2K/W 4,37 4,90 5,43 5,96 2,13 0,70
EN 12667
Brannklasse Euroklasse A2-S1,d0 EN 13501-1
Vannabsorpsjon Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Dampdiffusjon MU1 (samme diffusjonsmotstand som luft) EN 10456
Dimensjonsstabilitet DS(70,90) Lengde og bredde max ±1%, tykkelse max -1% EN 1604
Produktsertifikat Sertifikat  

 

Dimensjoner (pall)

 BeskrivelseSystemtykkelseStk pr pallm2 pr pallNOBB nr
 TOPROCK Terrace 1190/215489,653594845
 TOPROCK Terrace 2215/240489,653594853
 TOPROCK Terrace 3240/265489,653594864
 TOPROCK Terrace 4265/290489,653594872
 TOPROCK Terrace1234190/290489,653594883
 TOPROCK Terrace UL100244,853594898
 TOPROCK Terrace UL1009619,253594902
 TOPROCK Terrace Takplate30204853594917

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)