System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Universalrørskål med tape

Produkt

Bøyelig rørskål av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull, belagt med armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Med selvklebende tape på langsgående skjøt. God trykkstyrke og formfasthet. Kan monteres stort sett uten bruk av verktøy, idet den lett tilpasser seg anleggets vinkler, bend og oppheng.

Anvendelse

Isolering av rør i VVS-anlegg. Ved isolering av kaldtvannsrør skal alle skjøter lukkes med diffusjonstett tape.

Dette produktet er CE-merketA2 
Tekniske egenskaper
EgenskapVerdiStandard
Isoleringsevne
λ-verdi
tm ºC 10 50 100 150
mW/m·K 38 44 56 71
EN ISO 8497
λ-verdi, beregning λ(tm)=3,668·10-2 + 1,22·10-4·tm + 6,971·10-7·tm2  
Max
anvendelsestemp.
Ullside: 250 ºC.
Armert alufolie: 80 ºC
 
Montasjetemperatur for tape  -10 til +50 ºC  
Brannklasse A2L-s1,d0 EN 13501-1
Dimensjonstoleranser T8 EN 13467 
Betegnelseskode  MW-EN-14303-T8  
Fuktabsorpsjon ca 0,004 vol. % v.90 % RF  
Diffusjonstall Steinullen: 0,15Kg/GPa∙m∙s
Alu-folien: > 250∙109 Pa∙m2∙s/kg
 
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0  
Svinn(krymping)=0
 
Spesifikk varme 0,8 kJ/Kg · K  

 

Dimensjoner (pakker)

 Tykkelse i mmInnv. dia. i mmNRF nrStk pr pakkeNOBB nr
 201594126314952864605
 301594126412525527672
 201894126324225114794
 301894126422452864643
 202294126333625527656
 302294126432025527730
 402294126561325527664
 202894126343025114695
 302894126441644021017
 402894126571225114869
 50289412668925114810
 203594126352525168287
 303594126451644021021
 40359412658925114802
 50359412669725114851
 204294126362025114828
 304294126461452864677
 40429412659925220971
 50429412671625257551
 60429412681552866921
 204894126371625255373
 304894126471244021036
 40489412661925249327
 50489412672625449562
 60489412682425249343
 205494126381644021055
 30549412648925255357
 50549412673525249335
 40549412662852864726
 60549412683425527714
 206094126391444021085
 30609412649925527680
 40609412663625527631
 50609412674525502691
 60609412684425527649
 30709412651844021104
 40709412664529319969
 50709412675429319977
 30769412652729319985
 40769412665529319993
 50769412676429320009
 60769412686452867273
 30899412653646531221
 40899412666446531236
 50899412677452866917
 60899412687249387342
 301149412654446531266
 401149412667452865078

Tallene angir innhold i lm pr kartong. Universalrørskålene er 1 m lange.

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

 

Kvalitetssikring

AS Rockwool har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisiert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht. EN14303.

 
PrintPDFFDV-dokumentasjonSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)