System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Etasjeskillere

Lette etasjeskillere
Tunge etasjeskillere

De viktigste kravene til en etasjeskiller foruten bæreevne, vil være de lyd- og branntekniske egenskapene.Vi skiller mellom lette og tunge etasjeskiller. Lette etasjeskiller er bygd opp av massive trebjelker eller I-bjelker. Tunge etasjeskillere kan være av betong, lettklinker eller porebetong.

For boliger settes det strenge krav til lydgjennomgang. For lette etasjeskillere betyr dette tiltak både over og under skillet for å oppfylle lydkravene. Tunge etasjeskillere har som regel gode luftlydverdier, men må forbedres på gjennomgang av trinnlyd.

 
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)