System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Leilighetsbygg

Velg bygningsdel

Dette område omfatter:

Boligbygg til flere områder som kan være leilighetsbygg, hoteller, pleieinstitusjoner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitusjoner og butikker.

Konstruksjonsoppbyggingen er  i forhold til gjeldende lovkrav innenfor varme, brann, lyd og fukt.

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)