System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Beregningsprogrammer

AS Rockwool utarbeider stadig beregningsprogrammer som skal hjelpe deg når du arbeider med våre produkter og løsninger. Klikk på linkene nedenfor for å velge aktuelt program.

Ved masseberegning av himlinger kan du ta kontakt med distriktssjefen  i ditt fylke, som vil hjelpe deg med dette.
EnergiSjekk™
Beregningsprogram for utregning av varmeforbruk og besparelser i bolighus

U-verdiprogram
Dette programmet beregner U-verdien for bygningskonstruksjoner. Det er også mulig å evaluere en bygning mot de gjeldene byggeforskriftene.

RockSpar
Beregner effekten av etterisolering med Flexi A-plate og hvor mye som spares i fyringsutgifter.

Brannbeskyttelse - Conlit
Dimensjonering av Conlit til brannsikring av stålkonstruksjoner.

Rockwool mengdeberegner
Rockwool Mengdeberegner veileder deg gjennom aktuelle konstruksjoner og gir deg en oversikt over antall pakker med isolasjon du trenger for å isolere vegger, tak og gulv.

RockTec
RockTec utfører beregninger på isolasjonstykkelser for tekniske installasjoner.

REDAir FLEX beregner
REDAir FLEX beregner kan benyttes til å beregne avstanden mellom skruene, krav til uttrekksstyrke av skruer fra fasade, samt opprettelse av en stykkliste.

REDAir LINK beregner
Beregn systemmengde, skrueavstand og få et tilbud.

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)