System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Blåseull monteringsveiledning

Monteringsveiledning, innblåsing med ROCKWOOL Blåseull

AS ROCKWOOL har mer enn 40 års erfaring med etterisolering ved blåsing. Innblåsing av løsull brukes ved etterisolering av loft, yttervegger, etasjeskiller og gulv mot kjeller. Vi har autoriserte innblåsingsentreprenører over hele landet til å foreta innblåsing med ROCKWOOL Blåseull.

Våre entreprenører får en grundig opplæring i blåseteknikken før de blir autorisert av oss. De betjener markedets mest avanserte maskinelle utstyr, og står for garantien i forhold til utførelsen av jobben. Etter innblåsingen holder isolasjonen seg der den skal være, og den vil ikke synke sammen.

Er du en huseier?
Etterisolering kan utføres på loft, i yttervegger, skillevegger, etasjeskillere og gulv, og jobben utføres av våre autoriserte innblåsingsentreprenører

 

Isolasjon til innblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOOL isolasjonplater.

Selv om platene rives opp, opprettholder innblåst ROCKWOOL steinull de samme gode egenskaper som i en vanlig isolasjonsplate.

 

Monteringsveiledning, innblåsing med ROCKWOOL Blåseull

Innblåsing på loft

 

Monteringsveiledning, innblåsing med ROCKWOOL Blåseull -  Innblåsing på loft

Innblåsing i etasjeskiller

 

Innblåsing i etasjeskiller

 

Innblåsing i yttervegg

 

Innblåsing i yttervegg

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)