System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Drensplate monteringsveiledning

Montering av Drensplaten er meget enkelt, men det settes en del andre krav, som minimumsfall fra bygningen på 1:50 i en avstand av 3 meter. Det settes også krav til drensledning.

Murte vegger må pusses på foreskrevet måte før Drensplaten monteres. Støpte vegger bør sårutbedres. Det skal ikke benyttes festeplugger under terrengnivå på Drensplaten, som kan lede vann inn til bakvegg.

1.
Avslutningslisten brettes i henhold til riktig isolasjonstykkelse og festes på muren i terrengnivå.

Listen vil beskytte platen i toppen og holde den inntil muren. For festing benyttes f.eks. spikerplugger dimensjon 4x40 mm.


Montering av Drensplat - TRIN 1

 

2
Drensplaten kappes i riktig høyde og settes inn under listen. Benytt hele høyder for å unngå horisontale skjøter i bakken.

Platene kan også punktklebes med fliselim. Ved runding av hjørner føres platen 100-200 mm på utsiden av muren. overskytende plate skjæres bort (etter hjørnet) uten at drensduken kuttes, og duken legges rundt hjørnet med overlapp på møtende Drensplate.


Montering av Drensplat - TRIN 2

3
Dersom det ikke skal isoleres over terrengnivå, pusses muren ned til overkanten på avslutningslisten.

 


Montering av Drensplat - TRIN 3

 


1
Platen kappes i riktig lengde og påføres ca. 5 håndflatestore kladder med flislim.

Platen settes oppå avslutningslisten og trykkes godt inntil muren og mot siste oppsatte plate.

 


Montering av Drensplat - 1

2
Merk av riktig boredybde på boret etter lengde +10 mm. Hullet bores ca. 15 cm fra hvert hjørne, samt midt på platen (for 60x120 cm plate).

 


Montering av Drensplat - 2

3
Trykk festepluggen inn i hullet og slå inn låsetappen.

 


Montering av Drensplat - 3

Tegningen viser en pussløsning beregnet for kjellervegger i småhus over terreng.

Som underlag benyttes harde ROCKWOOL isolasjonplater som f.eks. MARKPLATE® eller Tung Plate 150.

Tegningen viser en pussløsning beregnet for kjellervegger i småhus over terreng

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)