System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

FLEXI A-PLATE monteringsveiledning

Monteringsveiledning av ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® har en fleksibel langside som sikrer god utfylling, uten luftlommer og kuldebroer. Behovet for oppmåling og tilskjæring reduseres, og svinnet blir minimalt. Dermed går arbeidet raskere uten at det går på bekostning av resultatet.

1. Sett inn

Sett den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen.

 

Monteringsveiledning av ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®  trin 1 

 

     

2. Trykk sammen

Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget.

  Monteringsveiledning av ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®  trin 2 
     

3. Slipp

Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer

  Monteringsveiledning av ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®  trin 3 
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)