System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Granulat PRO monteringsveiledning

Monteringsveiledning - LOFT - ETTERISOLERING MED GRANULAT PRO

LOFT - ETTERISOLERING MED GRANULAT PROEtterisolering med ROCKWOOL Granulat Pro er en svært fornuftig løsning for alle hus med mangelfull isolasjon på loftet.

Etterisolering med ROCKWOOL Granulat Pro utføres av autoriserte innblåsingsentreprenører over hele landet.

På loft, der det ikke er lagt gulv, kan ROCKWOOL granulat blåses ut over hele underlaget. Dermed oppnås en isolasjonsflate helt uten kuldebroer.

Med denne løsningen kan også loftsgulv legges senere. Hvis gulv er lagt foregår innblåsingen ved midlertidig å fjerne et par bord fra gulvets midtparti.

Alternativt kan det bores hull fra over- eller undersiden og isoleres etter samme prinsipp som i en vegg.

PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)