System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

ROCKTETT Dampsperre monteringsveiledning

ROCKTETT Dampsperre

Konstruksjonseksempel - ROCKTETT Dampsperre

A.
Takstoler med kaldt loft med nedforing: Som tommelfingerregel bør det være minimum 3 ganger så mye isolasjon på oversiden i forhold til undersiden av dampsperren. For å sikre en tett ROCKTETT Dampsperre, tapes alle skjøter med ROCKTETT Tape og klemlistes der det er mulig.

B.
Lett yttervegg: ROCKTETT Dampsperre plasseres på varm side av isolasjonen og maks 1/4 inn i konstruksjonen. Det er viktig at skjøten mellom dampsperren og fundamentet blir tett. Bruk ROCKTETT Butyl  tettelist mellom dampsperren og murpappen og gulvet.

  Konstruksjonseksempel ROCKTETT Dampsperre
     

Forutsetninger ved montering af ROCKTETT Dampsperre

  • ROCKTETT Dampsperre skal festes og tapes som vist under montering.
  • ROCKTETT Dampsperre plasseres maks 1/4 inne i konstruksjonen fra den varme siden.
  • ROCKTETT Dampsperre monteres direkte mot isolasjonen.
  Forutsetninger ved montering af ROCKTETT Dampsperre

Overgang tak/vegg:

Ved overgang tak/ vegg monteres ROCKTETT Dampsperre med minst 15 cm overlapp Overlappingen fastgjøres med ROCKTETT Tape og klemmes med innvendig påforing alternativt klemlist. 

Montering av ROCKTETT Dampsperre:

 Montering av ROCKTETT Dampsperre

 

Overlapp:
ROCKTETT Dampsperre monteres med minst 15 cm overlapp. Overlappingen tapes deretter med ROCKTETT Tape.

Avslutninger:
Luft- og damptett montering rundt vinduer og dører er viktig. Dampsperren brettes inn og tapes med ROCKTETT Tape mot losholter og stendere.

PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)