System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

ROCKTETT Tape monteringsveiledning

Forutsetninger ved montering av ROCKTETT Tape:

  • Hefteflatene skal være rene, tørre og uten fett, olje og støv.
  • Vær oppmerksom på at ROCKTETT Tape kleber på seg selv.

  • Folder og lignende skal unngås da det kan føre til utilsiktede utettheter.

  • ROCKTETT Tape har gode hefteegenskaper og kan trykkes fast med håndflaten.

  • Etter at tapen har klebet til underlaget, skal den ikke brukes på nytt.

Montering av ROCKTETT TAPE - overlapp
Overlapp:
ROCKTETT Dampsperre monteres med minst 15 cm overlapp.

Overlappingen tapes deretter med ROCKTETT Tape.

 

Montering av ROCKTETT TAPE - Avslutninger
Avslutninger:
Luft- og damptett montering rundt vinduer og dører er viktig.

Dampsperren brettes inn og tapes med ROCKTETT Tape mot losholter.

PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)