System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

ROCKTORV isolasjonsplate monteringsveiledning

Selv om tradisjonell torvtekking har en viss varmeisolerende evne, må taket på hus og hytter isoleres ekstra.

Det er to måter å gjøre dette på. Enten som en luftet skråtaksløsning, eller som en varmtaksløsning.

På et luftet skråtak er det behov for et ekstra luftesjikt og undertak før tettesjikt og torvtak legges. Dette slipper man med en varmtaksløsning.

Torvtaksplate.gif

Et annet viktig punkt  er det rent fukttekniske. Mangelfull lufting i laftede skråtak kan føre til problemer med kondens, snøsmelting, isdannelse og lekkasjer. Ved bruk av ROCKTORV® isolasjonsløsninger reduseres faren vesentlig.

I følge byggeforskriftene skal taktekking på brennbart underlag være klasse Ta. Torvtak tilfredsstiller ikke dette kravet. Løs torv er mer brennbart enn stukket grastorv. Torvtak tillates likevel når risikoen for smittebrann er liten, dvs. i områder med småhus når avstanden mellom de enkelte bygningene er minst 8 meter. Bruk av ROCKTORV isolasjonsløsninger gir også økt brannsikkerhet. Ved å legge et sjikt med ROCKTORV mellom veksttorvet og tettesjiktet oppnås et sjikt med høy brannmotstand som forhindrer gjennombrenning av taket.


Torvtak på luftet skråtak

Løsningen for luftet skrått torvtak med isolasjon i mellom sperrene krever at man tenker igjennom hvordan luftingen skal løses.
Det er tre ulike prinsipper:

Figur a) Krysslufting med utlufting ved vindskier
Torvtak på luftet skråtak - Figur a) Krysslufting med utlufting ved vindskier


Figur b) Lufting i takfallets retning med rom for lufting under mønet og ventiler mot gavl
Torvtak på luftet skråtak - Figur b) Lufting i takfallets retning med rom for lufting under mønet og ventiler mot gavl


Figur c) Lufting i takfallets retning og montering av luftelyre på mønet
Torvtak på luftet skråtak - Figur c) Lufting i takfallets retning og montering av luftelyre på mønet


Oppbygging av takkonstruksjon

For luftede tak legges først himling over takåsene og 0,2 mm plastfolie. Taksperrer av 48 x 198 mm egges med senteravstand 600 mm og isoleres med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® helt opp.

Over isolasjonen legges en vindsperre eller aller helst et diffusjonsåpent undertak. Lufting utføres som en de tidligere viste løsningene. Taktro av min. 18 mm rupanel skrus til lektene. Festemiddelet bør forsenkes i taktroen. Som tettesjikt kan det benyttes asfalt takbelegg og knotteplast, eller takfolie som sveises sammen i skjøtene. Over dette legges 50 mm ROCKTORV isolasjonsplate og torv i 150 mm tykkelse.

 

Oppbygging av takkonstruksjon

Torvtak som kompakttak

Torvtak som kompakttakMed kompakt torvtak med ROCKTORV isolasjonsplate er det mulig å få til en fullgod løsning med hensyn til dagens krav til varmeisolering. Problemer med kondensert fukt i konstruksjonen eller snøinndrev i luftespalte vil unngås. Den enkle utførelsen gir mange fordeler ift. en luftet løsning på torvtak. 

Utvendig tettesjikt, luft- og damptetting blir ett og samme sjikt. Konstruksjonen blir enklere og dermed sikrere mot byggefeil. Bygget kommer også raskere under tak slik at det vil være indre risiko for oppfuktning. For tak med kompliserte takformer, mange arker og takopplett er det vanskelig å få til en sammenhengende god lufting. Slike tak egner seg bedre med en slik omvendt takløsning. Med denne løsningen får man også nyttiggjort seg av den isolerende effekten fra torv og snø.


Oppbygging av takkonstruksjonTorvtakkompakt.jpgKompakte torvtak med ROCKTORV isolasjonsplate bygges opp med bærende taktro av gulvbord som festes til takåsene. Dimensjoneringstabell for den bærende taktroen finner du nedenfor.

Tettesjiktet kan være av asfalt takbelegg og knotteplast, eller helsveiset takfolie. I takflaten brukes ROCKTORV isolasjonsplate normalt i 150 mm tykkelse, men det kan med fordel benyttes to lag med 100+100 mm eller 150+50 mm. Dette vil også tilfredstille de nye varmeisoleringskravene i byggeforskriften. ROCKTORV legges ut med den harde (merkede) siden opp. Over mønet skjæres platene med omlegg (ikke i lodd). I vinkelrenner skjæres platene i lodd.

Det er viktig å få en nøye tilpasning her for å unngå kuldebroer. Mot torvstokk og vindskier brukes en 100 mm plate slik at taket blir litt avrundet. Noe av isolasjonen kan også legges under tettesjiktet, men det bør da være minimum tre ganger isolasjonstykkelsen på oversiden for å unngå kondens under takfolien.
Dette krever imidlertid at det benyttes takfolie som tettesjikt. Torvstokken bør være av 48 x 198 mm impregnert virke og festes med ROCKWOOL Torvkrok som har riktig størrelse ift. torvstokken. Til slutt legges torv i 150 mm tykkelse.
 

For mer informasjon - se vår brosjyre "Isolering av hytter" som kan lastes ned eller bestilles på vår nettside. Til brosjyrebestilling.


Torvtak på bærende taktro

Forutsetninger ved dimensjonering av taktro  

15 cm våt torv (14 kN/m² 

2,1 kN/m² 

15 cm ROCKTORV  + knasteplast + papp

0,3 kN/m² 

Taktro 

0,1 kN/m² 

Sum last taktro 

2,5 kN/m² 

Forutsetninger for tabellverdiene:

Bordene i taktro spenner kontinuerlig over minst to felt.
Det er regnet med trevirke i kvalitet C24
Det er regnet med et nedbøyningskrav L/200 for taktro kontinuerlig over to felt.

Eksempel: Dersom avstanden mellom to åser er 1000 mm, vil maks nedbøyning være 1000/200=5 mm. Ønskes mindre nedbøyning kan man gå opp på tykkelsen for taktroen.

1 kN/m² tilsvarer ca. 100 kg/m²

 


Maks spennvidde (m) mellom takåsene avhengig av snølast og tykkelse på taktro.

Torvtak-taktro-ill-jpg.jpgUtarbeidet av SWECO Grøner.

Snølast
kN/m2
Tykkelse taktro:
t=21 mm t=24 mm t=28 mm t=34 mm t=45 mm t=58 mm t=70 mm
1,5 1,06 1,21 1,41 1,70 2,25 2,90 3,50
2,0 1,03 1,18 1,38 1,66 2,20 2,83 3,42
2,5 1,01 1,15 1,34 1,62 2,15 2,76 3,34
3,0 0,99 1,13 1,31 1,59 2,10 2,71 3,26
3,5 0,96 1,10 1,29 1,55 2,06 2,65 3,20
4,0 0,95 1,08 1,26 1,52 2,02 2,60 3,14
4,5 0,93 1,06 1,24 1,50 1,98 2,55 3,08
5,0 0,91 1,04 1,21 1,47 1,95 2,51 3,03
5,5 0,90 1,02 1,19 1,45 1,91 2,47 2,98
6,0 0,88 1,01 1,18 1,42 1,88 2,43 2,93
6,5 0,87 0,99 1,16 1,40 1,86 2,39 2,89
7,0 0,86 0,98 1,14 1,38 1,83 2,36 2,85
7,5 0,84 0,96 1,12 1,36 1,81 2,33 2,81
8,0 0,83 0,95 1,11 1,35 1,78 2,30 2,77

Dimensjonering av utstikkende taktro

Maks takutstikk (m) avhengig av snølast og tykkelse på taktro.
Snølast
kN/m2
Tykkelse taktro:
t=21 mm t=24 mm t=28 mm t=34 mm t=45 mm t=58 mm t=70 mm
1,5 0,77 0,90 1,07 1,30 1,74 2,22 2,65
2,0 0,66 0,78 0,94 1,16 1,57 2,02 2,43
2,5 0,56 0,66 0,81 1,02 1,41 1,84 2,23
3,5 0,39 0,48 0,60 0,78 1,13 1,51 1,86
4,5 0,27 0,34 0,44 0,60 0,89 1,23 1,55
5,5 0,20 0,25 0,33 0,46 0,71 1,00 1,28
6,5 0,17 0,21 0,28 0,39 0,62 0,88 1,14
7,5 0,14 0,19 0,25 0,35 0,55 0,80 1,04
8,0 0,14 0,18 0,23 0,33 0,52 0,76 0,99

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)