System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

ROCKWOOL Lydbøyle monteringsveiledning

Monteringsveiledning - Lydbøyle

Lydbøylene er utformet og dimensjonert for enkel montering, og skal fungere i et lastområde fra 10 kg til maks 20 kg pr. bøyle. De er tilpasset for å kunne festes både på siden av bjelken (type B) og oppunder en plan himlingsflate (type D), eller til en I-bjelke (type F). Hver av disse bøyletypene er igjen konstruert for å kunne festes til trelekter, 30x48 mm, som himlingsplatene skrues til.

Lydbøylen skrus fast i bjelke eller tak.

Ved to lag gips settes lektene med c/c avstand 600 mm og bøylene festes med avstand 1200 mm langsetter lektene. Ved bjelkelag med c/c avstand 600 mm vil det si annenhver bjelke.

Bøylene settes forskjøvet i forhold til neste rad for å fordele lasten best mulig.

Monteringsveiledning (Lydbøyle) (pdf-format).

Se for øvrig branngodkjennelse nr 8.23 og 8.24.

PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)