System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Rockwool MARKPLATE monteringsveiledning

Under og over markisolasjonen legges et lag med telesikre masser, f.eks. pukk, grov grus eller sprengstein.

Markisolasjonens oppgave er å fange opp varmen fra jorden og holde de telefarlige massene frostfrie. Brosjyren "Isolering i grunnen" gir flere gode råd. 

Garasjer, boder og uthus

Grav ut til riktig dybde. Legg ut fiberduk og minst 100 mm med telesikre masser som planeres og komprimeres.

Bruk Ecoprim under selve fundamentet og MARKPLATE® under gulvet og utenfor fundamentet.

 
Markplate0002.jpg         Markplate0003.jpg
     

Terrasser og gangveier

Grav ut til ca. 30 cm dybde. Legg fiberduk i bunnen og fyll på 100 mm pukk eller grov grus. Legg ut markplater og dekk disse med et nytt 100 mm lag pukk eller grus.

Legg på ny fiberduk og fyll med sand. Sandlaget vannes og stampes før det avrettes. Hellene bankes forsiktig i stilling med gummihammer.

 
Markplate0004.jpg
     

Stripefundamenter

Fundamenter for carporter, levegger og hagemurer et eksempler på stripefundamenter. Legg ut minimum 100 mm pukk, jevn ut og komprimer.

Ecoprim brukes under selve fundamentet, mens MARKPLATE benyttes til utstikkene og eventuelt under dekket for telesikring. Bruk armeringsjern i bunn og topp med 20 mm overdekning.

 
Markplate0005.jpg
   

Søyler, pilarer, porter

Bruk Ecoprim under selve fundamentet og MARKPLATE rundt. Legg 100 mm tykt lag pukk under isolasjonen.

Hvis det er en rekke med søyler eller pilarer kan hele rekken isoleres som et stripefundament.

 
Markplate0006.jpg
     

Trapper

Både frittstående trapper og trapper inntil husvegger bør isoleres.

Bruk MARKPLATE under hele trappen ut utstikkene.

 
Markplate0007.jpg
     

Ringmur med kryperom

Underkant av fundamentet skal være minst 300 mm under utvendig terreng.

Markisolasjonen legges på 100 mm pukk. Ringmuren telesikres med Ecoprim under selve fundamentet.

Til utstikkene brukes MARKPLATE. Ringmurer med kryperom må ventileres for å transportere bort fuktighet slik at skader på bjelkelaget unngås. 

 
Markplate0008.jpg
     

Støttemurer

Begynn med 100 mm pukk. Legg Ecoprim under støttemuren og MARKPLATE utenfor. Ved å benytte drensplate vertikalt bak muren, kan de utgravde massene fylles tilbake. Er grunnen spesielt fuktig, anbefales bruk av drensledning

Legg pukk mellom drensrøret og drensplaten, slik at vannet blir ledet bort. Legg fiberduk over pukken før massene fylles tilbake.

   
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)