System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Rockwool Murplate monteringsveiledning

Figurene viser eksempler på forskjellige konstruksjonsløsninger. Bakvegg kan være av betong, lettklinker, gassbetong, murverk eller bindingsverk. Ytre vange kan være murt opp av tegl, lettklinker- eller betongblokker. Rockwool Murplate festes til bakvegg ved hjelp av murverkbindere med plastskiver. Det finnes ulike typer bindere, avhengig av hvilket materiale det er i bakvegg. Mellom isolasjon og ytre vange skal det være en spalte på ca. 15 mm. Spalten fungerer som drenssjikt og et fortrengningsrom for murmørtelen

 

Figur 1

Murt vegg med bakvegg av betong, lettklinker eller gassbetong. Konstruksjonen består av:

 • Betong, lettklinker, gassbetong

 • Rockwool Murplate

 • Trådbinder med plastskive

 • 15 mm drenert hulrom

 • Forblending av tegl e.l.

 

 Murplate0002.jpg

 

Figur 2

Skallmurvegg.
Konstruksjonen består av:

 • ½-stens teglvange av massiv eller mangehullet stein (108 mm)

 • Rockwool Murplate

 • Trådbinder med plastskive

 • 15 mm drenert hulrom

 • Forblending av tegl e.l.

 

 Murplate0003.jpg

 

Figur 3

Murt vegg med bakvegg av bindingsverk i tre.
Konstruksjonen består av:

 • 13 mm gipsplate

 • 0,15 mm PE-folie

 • Trestender c/c 600 mm

 • 100 mm Rockwool Flexi A-plate

 • Rockwool Vindsperre

 • Rockwool Murplate

 • Trådbinder med plastskive

 • 15 mm drenert hulrom

 • Forblending av tegl e.l.

 

 Murplate0004.jpg

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)