System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Rockwool Vindsperre monteringsveiledning

konstruktionseksempel vindsperre.gifKonstruksjonseksempel av ROCKWOOL Vindsperre

For å unngå kuldebroer, og derved hindre unødvendig varmetap, bør vinduet plasseres i noenlunde samme posisjon som varmeisolasjonsjiktet.

Ideelt plasseres vinduet slik at oppbretten i bakkant av vannbrettbeslaget kommer akkurat på utsiden av vindsperren. Det gir lavest varmetap, enklest regntetting og minst risiko for fuktskader.

Avslutning av vindsperren rundt vindu og dører utføres med klemlister 11 x 36 mm, og eventuelt vindsperretape.

Forutsetninger ved montering av ROCKWOOL Vindsperre

Permanent avstivning av bindingsverket utføres enkelt med ROCKWOOL Avstivningsstag. Staget, en T-profil, spikres på skrå over tre fakk fra bunn til toppsvill ved husets hjørner.

Montér vindsperren direkte på  bindingsverket før vinduer og dører er satt inn. Bruk stift med stort hode eller kramper med ryggbredde på minimum 8 mm.

Det er viktig å få et godt feste uten å perforere vindsperren.

Montering av ROCKWOOL Vindsperre

Hold vindsperrerullen mot bindingsverket ved et hjørne og fest enden rundt hjørnet. Rull ut vindsperren langs ytterveggen, og stift fast til bindingsverket samt til topp- og bunnsvill. Er det sterk vind - husk sikring med lekter eller sløyfer. Trekk alltid godt i rullen slik at vindsperren er slett og ligger tett inntil veggen før den festes Trekk vindsperren rundt hele huset slik at den også dekker over dør- og vindusåpninger.

Alle kanter og skjøter skal være festet med sløyfer som er minst 11 x 36 mm. Listen festes med spiker 2,0-40 i avstand ca. 200 mm. I tillegg kan det benyttes en vindsperretape over skjøter, i vindusåpninger o.l.

Kutt ut kryss (x) fra hjørnet i åpningene. Trekk flikene inn, brett dem over og fest mot stendere og losholter.

montering1.gif

PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)