System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Stålstenderplate monteringsveiledning

Stålstenderplaten settes rett inn i stålstenderne og kappes på lengden når det er nødvendig. Man bør unngå at mineralullen blir sammenklemt mellom platesidene. Lydisolasjonen blir bedre når tykkelsen økes.

Brannteknisk vil bruk av ROCKWOOL steinull gi en høyere brannklasse. Dette fordi glassull har for lavt smeltepunkt til å kunne gi tilskudd til brannmotstanden.
God tetting i alle overganger mellom vegg/golv, vegg/vegg og vegg/himling er helt avgjørende for lydisoleringen og et krav for brannklassifiseringen.
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)