System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Trinnlydplate monteringsveiledning

Konstruksjonsløsninger


Flytende gulv og lydbøylehimling
Etasjeskillere av tre har som regel dårlig lydisolerende evne. Dette kan løses ved å benytte et flytende gulv og/eller en lydbøylehimling. Luftlydisolasjonen forbedres mest ved å benytte en lydbøylehimling, mens et flytende gulv gir best trinnlyddempende effekt. Stubbeloftsleiren bør ikke fjernes, da den bidrar til å øke vekten i etasjeskillet, noe som er en fordel mot lavfrekvente lyder. Man må også vurdere tiltak på flankerende konstruksjoner, som gjennomgående vegger, rørføringer og lignende som kan redusere effekten av tiltak på etasjeskilleren.

Flytende gulv
På oversiden av gulvet legges 20 mm Rockwool Trinnlydplater tett inntil hverandre og i forbandt. Gulvet skal randopplagres på en kantunderstøttelse med en lekt i dim. 19 x 73 mm. Over det flytende sjiktet legges ett eller to lag med trykkfordelende plater av for eksempel spon, trefiber eller gulvgips. Minst ett av lagene bør kunne limes i not og fjær. Platene skal ikke limes eller skrus til hverandre.

Lydbøylehimling
Lydbøyle type D festes til eksisterende himling slik at det blir en innbyrdes avstand på 1200 mm langs lekten mellom bøylene, og senteravstand 600 mm mellom lektene. Pass på at himlingen kan bære vekten, dersom bøylene ikke skrus under bjelkene. Bøylene skal ligge forskjøvet overfor hverandre for å få best mulig lastfordeling. Lektene skal være 48 mm brede og min. 30 mm høye og festes med skruer til bøylene. 45 mm Rockwool Lydplate legges mellom bjelkene og to lag 13 mm gips skrus til lektene. Platelagene skal ligge med forskutte skjøter og ikke limes til hverandre.

Hver bøyle skal ha opp mot ca 20 kg i belastning for å fungere optimalt. Utettheter i forbindelse med overgang vegg/etasjeskille, piper, etc. er viktig å fuge med elastisk fugemasse for å unngå lydlekkasjer.

 

Løsning 1


Gulvbelegg
22 mm sponplate
13 mm gulvgipsplate
20 mm Rockwool Trinnlydplate

 

 p100_1.gif

Løsning 2

15 mm parkett
Ullpapp
22 mm sponplate
20 mm Rockwool Trinnlydplate

 

 p100_2.gif

Løsning 3

15 mm parkett*
3 mm parkettunderlag
30 mm gulvavrettingsmasse
Fiberduk m/glassfiber armeringsnett
20 mm Rockwool Trinnlydplate

* Alternativt gulvbelegg eller fliser

 p100_3.gif

Løsning 4

15 mm parkett*
3 mm parkettunderlag
50 - 80 mm armert påstøp
0,2 mm plastfolie
50 mm Rockwool Støpeplate
Tung Plate 150 eller Trinnlydplate

 p100_4.gif
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)