System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Montering av HARDROCK FASADEPLATE

Utvendige fasadeisoleringssystemer med puss er vanligvis bygget opp av:

  • Kleber
  • Isolasjon: ROCKWOOL HARDROCK FASADEPLATE
  • Festeplugger
  • Underpuss med glassfiberarmert fiberduk
  • Avsluttende overflate, dekorasjonspuss, keramiske produkter, maling etc.
  • Øvrig tilbehør som hjørner, sokler, festemidler etc.

Følgende fremgangsmåte er generell. Kontakt leverandøren av puss-systemet for nøyaktig monteringsanvisning. Generelt skal temperaturen være minst fem plussgrader når det arbeides med pussprodukter. Dette temperaturkravet gjelder i hele pussens tørketid.


Forberedelser

   

Før klebingen av isolasjonen skal underlaget rengjøres og undersøkes grundig for skader og løs puss. Evt. skader i murverk eller puss repareres.

Overflaten bør være kontrollert og klargjort før isolasjonen monteres. Overflaten bør være stabil, tørr og fri for skitt, støv, avskallende maling og annet som nedsetter heftevnen for isolasjonskleberen. Den ideelle metoden er å vaske hele overflaten med en høytrykksspyler, stålbørste eller spatel.

Hvis det er store områder med mose eller alger, skal dette fjernes med et egnet rensemiddel.

  Fasadeplater - Forberedelser

Undersøk overflatens styrke

   

Det er meget viktig å kontrollere tilstanden på overflaten. Kontroll av løs puss kan skje ved å banke eller skrape med en hammer el. og lytte etter en hul lyd. Hvis det finnes løs puss, skal denne skiftes ut.

Det anbefales å fjerne maling og puss på yttersiden av vindus- og døråpninger, så det blir bedre vedheft til underlaget. Hvis fasaden er malt, bør malingslaget kontrolleres for dets stabilitet.

Dette kan gjøres ved å dra et skarpt verktøy over laget, eller ved å klebe et stykke kraftig klebende tape på malingen og så fjerne det etterfølgende for å se om malingen skaller av. Skaller malingen av, skal denne fjernes innen isolasjonen kan monteres.

  2

Sokkelprofil

   

Et sokkelprofil i aluminium settes opp på de stedene hvor fasadeisolasjonen ikke føres ned under terreng eller av andre årsaker skal starte over bakkenivå, belegning el. Sokkelprofilen festes til ytterveggen maks. pr. 540 mm - dog kan det benyttes en kortere avstand alt etter hvilket materiale ytterveggen består av.

Ved ujevne vegger er det viktig at sokkelprofilen monteres med avstandsklosser inntil bakveggen, for å sikre at sokkelprofilen er rett.

  3

Hjørner

   
Når sokkelprofilen monteres på innvendige eller utvendige hjørner, skal man være særlig oppmerksom på, at profilene monteres med en liten avstand i hjørnet.

Det anbefales at det gjøres spesielle utskjæringer i sokkelprofilen, slik at det kan brettes rundt hjørnet, uten at profilens forkant brytes.

  4

Påføring av kleber

Kleberen klargjøres etter leverandørens anvisning. Deretter påføres den på baksiden av HARDROCK FASADEPLATE. Det er to måter å påføre kleberen på:

   

Metode 1:
Denne metoden brukes på bakvegger som er plane og uten ujevnheter.

Kleberen påføres på baksiden av isolasjonen med en tannsparkel i 3 baner a 100 mm bredde.

  5

Metode 2:
Denne metoden bruker mer kleber pr. m2 og benyttes når bakveggen er ujevn. Den større mengden av kleber gjør det mulig å sette isolasjonen opp jevnt selv om veggen er skjev.

Kleberen påføres som en tykk stripe langs isolasjonens kant samt med 3 store klatter fordelt midt på isolasjonen.

Etter at kleberen er påført, dyttes isolasjonen inn mot underlaget. Det er viktig at isolasjonen settes opp i forband. Merk at typen av kleber avhenger av underlaget.

  6

Oppklebing

   

Etter at kleberen er påført, dyttes isolasjonen inn mot underlaget.

Det er viktig at isolasjonen settes opp i forband.

Merk at typen av kleber avhenger av om underlaget er av tre eller er sementbasert.

  7

   
Mot vindusfals og utvendige hjørner, skal det alltid vende en maskinskåret kant, dog ikke ved vindushjørner der hele plater monteres som skjæres til etter montering.

Ved vindusfalser o.l. benyttes en tynnere dimensjon av HARDROCK Fasadeplate.

 

8

Hjørner

Festeplugger

   

Etter herding av kleberen, skal isolasjonen festes mekanisk.

Antallet, type og plassering er avhengig av bygningens plassering og vindforhold, samt typen av bakvegg.

Mekanisk festing av fasadeisolasjonen må ikke skje før kleberen er tørr, tilsvarende 24 timer avhengig av værforholdene.

  10

Klargjøring av underpuss

   

Underpussen klargjøres etter leverandørens anvisning.

De fleste typer underpuss blandes i vann under stadig omrøring, enten ved hjelp av en blandevisp montert på en kraftig, langsomgående drill eller med tvangsblander karblander).

  11

Påføring av underpuss

   
Deretter påføres underpuss direkte på HARDROCK FASADEPLATE.

Underpussen forsterkes med en glassfiberforsterket fiberduk.

Ved hjørner og åpninger, forsterkes underpussen ytterligere med pussprofiler.

 

13

14

12


Sluttpuss

   
Etter herding av underpussen påføres den avsluttende dekorasjonspussen.

Denne pussen kan være en mineralsk-, silikat- eller silikonbasert sluttpuss.

Det er et krav at den skal være diffusjonsåpen.

Noen pussleverandører kan ha krav om en primer mellom underpuss og sluttpuss.

Det kan også være krav om at sluttpussen skal males.

  15
     

Utvendig fasadeisolasjon med puss markedsføres og leveres som et samlet system av forskjellige systemholdere.

Fremgangsmåten kan være variere fra system til system, kontakt systemleverandøren for korrekt monteringsveiledning.

MAPEI

Weber

sto

 

mapei-logo

weber-logo

sto-logo

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)