System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Montering av REDAir FLEX

Montering av REDAir FLEX er enkelt:

  1. Montering av FLEX plater
  2. Tilpasning av FLEX LVL-lekt
  3. Montering av FLEX LVL-lekt
  4. Prinsippdetaljer ved hjørner, vinduer, tak og fundamenter
  5. Fasadekledning

Se detaljert  instruksjon i monteringsveiledningen

Montering av REDAir FLEX

Skruelengdene passer til isolasjonstykkelser på 100-350 mm. Den innbyrdes avstand mellom skruene avhenger av flere faktorer; bl.a. det omkringliggende terreng, bygningshøyden og bakveggen.

REDAir FLEX beregner gir deg kravet til skrueavstand på bakgrunn av de inntastede verdier. Det er  seks forskjellige skruavstander i systemet.

For å lette arbeidet på byggeplassen finner du et målebånd i startkit'et, så du raskt og enkelt kan måle opp LVL-lektene til den aktuelle skrueavstand som oppgis i FLEX beregneren.

PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)