System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon / Alu-Nettingmatte 80 monteringsveiledning

For at nettingmatten skal ha riktig isoleringstykkelse også etter montering, må den kuttes i lengder tilpasset dimensjonen av det som skal isoleres. Ved montering presses skjøtene sammen, slik at alle spriker fjernes. Mattene festes ved at nettingen syes med galvanisert ståltråd eller festes med spesielle hekter ved hjelp av spesialtang. Både langsgående og tverrgående skjøter skal festes.

Ved isolering i to eller flere lag, anbefales det at både tverrgående og langsgående skjøter forskyves, slik at gjennomgående skjøter forhindres. Hvis det brukes forskjellige produkter, skal produktet med høyest densitet alltid monteres innerst.

For rektangulære kanaler med bredde over 300 mm montert horisontalt anbefales det dessuten at nettingmatten festes til kanalens underside med pinner og låseskiver. Hvis nettingmatten skal mantles, anbefales det å benytte avstandsringer for å støtte denne. Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon/Alu-Nettingmatte 80 brukes også ved brannisolering av ventilasjonskanaler, se monteringsanvisning 8.30 og 8.31.

 Nettingmatte_510002.jpg
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)