System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lamellmatte 541 monteringsveiledning

På ventilasjonskanaler, rør, mindre tanker og beholdere anbefales det at en lamell fjernes fra folien, slik at man i lengderetningen får en overlapp. Denne stiftes så med en spesial stiftemaskin før aluminiumstape klebes over alle skjøter, både tverrgående og langsgående. Ytterligere sikring kan også gjøres med ståltråd etter taping.

På horisontale og rektangulære kanaler med bredde over 300 mm, anbefales det at mattene klebes eller festes mekanisk til kanalens underside. Samme utførelse kan også anbefales for sirkulære kanaler med stor diameter.

Skal Lamellmatte 541 monteres utendørs, må lamellmatten mantles med PVC- eller metallmantling.

 Lamellmatte_5410002.jpg
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)