System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Gode råd om arbeid med mineralull

Konsernet ROCKWOOL er medlem av EURIMA (European Insulation Manufacturers Association). I denne forbindelse å bli observert en rekke sikkerhetsregler, når man arbeider med mineralull.

Dekk til utsatt hud. Bruk ansiktsmaske til engangsbruk ved arbeid i uventilert område. Bruk vernebriller ved arbeid over hodet. Avfall skal håndteres i henhold til lokale regler. Rengjør området med støvsuger. Skyll i kaldt vann før du vasker deg. Beskytt mot vær og vind.

Følgende piktogrammer beskriver også de ulike sikkerhetsregler, når du arbeider med mineralull.

arbejdstoej.jpg Dekk til utsatt hud. Bruk ansiktsmaske til engangsbruk ved arbeid i uventilert område. skyl-i-koldt-vand.jpg Skyll i kaldt vann før du vasker deg.
       
stoevsuger.jpg Rengjør området med støvsuger. udluftning.jpg Sørg for god ventilasjon der det er mulig.
       
       
affaldshaandtering.jpg Avfall skal håndteres i henhold til lokale regler. sikkerhedsbriller.jpg Bruk vernebriller ved arbeid over hodet.
       
beskyt-mot-vaer-og-vind.jpg Beskytt mot vær og vind.
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)