System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Generell anvisning for luft og dampsperre med plastfolie

Følgende er en generell anvisning. Ved enkelte anledninger kan andre løsninger være beskrevet.

Generelt
  • Dampsperren skal monteres på den varme siden av takets isolasjonsjikt. Normalt fungerer det også å plassere dampsperren mellom to isolasjonsjikt. Den skal imidlertid ligge slik at minimum tre fjerdedeler av den totale isolasjonstykkelsen ligger på dampsperren sin kalde side.
  • Sikring av skjøter kan utføres på flere måter. Skjøtene kan teipes med dobbeltsidig teipe mellom de overlappende skjøtene eller med enkeltsidig teipe på langs av skjøtene. Alternativt kan overlappende skjøter klemmes sammen av isolasjonen som legges over. Ved bruk av teip skal limoverflatene være rene og tørre og fri for fett, olje og skitt.

Utlegging på flate underlag

  • Ved bruk av klemming av skjøter skal det være minimum 200 mm overlapping.

Utlegging på profilert stålplatetak

  • Plastfolien skal være minimum 0,20 mm tykk.
  • Legg ut dampsperren direkte på stålplatetaket med langsiden langs med platens profiler.
  • Med skjøting ved bruk av klemming skal overlappen langs med platens profil være minimum 500 mm og dekke minimum to hele profiltopper.
  • Overlapping på tvers av stålplateprofilen skal minimum være 500 mm og det anbefales å bruke teipe.

Montering av plastfolie ved gjennomføringer og andre detaljer

  • Dampsperren skal være tett mot alle overganger som gjennomføringer, takavslutninger og andre detaljer. Normalt innebærer det at plastfolien bør monteres med overlapp, teip eller klemlist.  
  • Plasser tettingen mellom dampsperren og underlaget så nærme den varme siden som mulig.
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)