System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Generelle anvisninger for utvendig isolering av tak

Lagring av materialer

 • Isolasjonen skal lagres på ett jevnt og tørt underlag.
 • La plastemballasjen sitte på så lenge som mulig som beskyttelse for vær og vind. Åpnede paller skal oppbevares under presenning eller tak.

Generell arbeidsveiledning

 • Planlegg utleggingen slik at isolasjonen belastes minimalt.
 • Oppbevaring av materialer på taket, transport av materialer samt intensiv gangtrafikk på bestemte gangstrekk skal alltid skje på uisolerte områder eller på trykkfordelende treplater utlagt over det ferdige isolasjonssjiktet. Disse reglene skal følges også etter montering av taktekkingsmaterialet.
 • Unngå å legge ut isolasjonen i for store arealer ved fare for nedbør. Utlegging av isolasjon bør snarest mulig etterfølges av tettetsjiktarbeidet.
 • Når arbeidet avsluttes for dagen skal all utlagt isolasjon være dekket av et tettesjikt. Der underlaget er utsatt for fuktinntrenging fra siden skal en midlertidig tildekking foretas.

Underlag

 • Underlaget skal være jevnt og fritt fra opphøyninger, og høydeavvik mellom elementene må jevnes ut.
 • Underlaget skal være rengjort før utlegging av takisolasjonen. Fjern søppel, løse steiner, vann, snø og is.

Dampsperre – se egen anvisning

Utlegging av isolasjon

 • Bruk en kniv eller håndsag sammen med en rettholt eller linjal når isolasjonen må kappes.
 • Se egen anvisning for den løsningen du har valgt; TOPROCK (lamell-løsninger) eller tradisjonelle plater.

Innfestning

 • ROCKWOOL takisolasjon skal festes mekanisk sammen med taktekkingen.
 • Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforskseriens byggdetaljblad 544.206 ”Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak” eller Takprodusentenes Forskningsgruppes ”TPF informerer nr 5”.
  Det skal dog min. være ett feste pr. isoleringsplate i topplaget.
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)