System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Stålunderlag Energy monteringsveiledning

Monteringsveiledning - Stålunderlag ENERGY
Stålunderlag ENERGY tåler lettere ferdsel i forbindelse med utlegging og tilsyn. Som underlag for annet materialedepot, gassflasker m.m. skal det utlegges trykkfordelende treplater. Transport av materialer samt stor gangtrafikk i bestemte ganglinjer skal foregå på uisolerte områder eller på trykkfordelende treplater utlagt oppå isolasjons avsluttende lag. Det må tas tilsvarende forholdsregler etter etablering av taktekkingen.

Innfesting
Stålunderlag ENERGY festes mekanisk sammen med taktekkingen.
Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk-seriens Byggdetaljer 544.206 ”Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak” eller Takprodusentenes
Forskningsgruppes ”TPF informerer nr 5”.
Det skal dog min. være ett feste pr. plate

Arbeidet med utlegging av isolasjon og taktekking skal foregå på en sånn måte at isolasjonen lukkes ved arbeidets dagsslutt, og diverse kanter midlertidig inndekkes, slik at vann hindres i å renne inn under de utlagte Rockwool takisolasjonsprodukter.

 

  stalunderlag-energy-no.gif

Utlegging flerlagsløsninger

Stålunderlag ENERGY utlegges alltid som nederste lag i en flerlagsløsning. Rockwool platene i de enkelte lag skyves ved monteringen helt tett sammen, og det anbefales at Stålunderlag ENERGY forskyves i forhold til hverandre, se figur 1. Den trykkfordelende topplaten i form av Rockwool HardRock ENERGY, Rockwool TOPROCK System eller Rockwool TF-plate samt evt. mellomplate av Underlag ENERGY legges også forskjøvet i forhold til underlagsplatene, se figur 2

 

Figur 11-staalunderlag-energy-NO.gif
  

 Figur 2

 2-staalunderlag-energy-NO.gif

Figur 3 

3-staalunderlag-energy-NO.gif

Underlag
Før takisolasjon utlegges er det viktig at underlaget er rengjort og fri for groper. Evt. vann, snø eller is skal være fjernet.

Stålunderlag ENERGY har dog en struktur som gjør at platene til en viss grad lar seg trykke mot underlaget, og dermed utligner mindre ujevnheter.

Ved underlag av trapezprofilerte stålplater skal sammenhengen mellom isolasjonstykkelser, anleggsflate og fri spennvidde mellom bølgetoppene nøye vurderes.
I skjemaet nedenfor er det angitt krav til anleggsflate samt max. spennvidde mellom bølgetoppene ved flytende skjøter (figur 4) for flerlagsløsninger.

4-staalunderlag-energy-NO.gif

Max. spennvidde og anleggsflater for flerlagsløsninger.

Total
isolasjonstykkelse i mm.

Anleggsflate a
i mm (min.)

Spennvidde b
i mm (max.)

100

35

180

140

35

250

180

35

300

240

35

350

300

35

400

360

35

400

 

Min. understøtningsareal: 30%

5-staalunderlag-energy-NO.gif
Figur 5

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)