System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TF-Renneplate monteringsveiledning

TF-Renneplater benyttes til å bygge opp fall mot taknedløp i horisontale nedsenkede renner, normalt formet i den øvrige Rockwool takisolasjonen. TF-Renneplater leveres med standard fall 1:100, bygget opp som vist på skissen under.

 

Dimensjoner i mm

10/20x600x1000
20/30x600x1000
30/40x600x1000
40/50x600x1000
50/60x600x1000
60/70x600x1000
70/80x600x1000
80/90x600x1000
90/100x600x1000
*90x600x1000

*kvalitet som TF-Plate

 

 veiledning_TF_Renneplate_ill1.gif
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)