System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TF-Takkile monteringsveiledning

TF-Takkile leveres pakket delvis i individuelle pakker og i moduler. Hver enhet er merket med modulnavn og pakkenr. Pakke nr. 1 i en modul inneholder de ytterste/tynneste kileplatene ved skjæringslinjen og pakke nr. 2 de innerste/tykkeste kileplatene.

Som underlag ved lengde oppbygging av kilen benyttes en jevntykk 80 mm plate i samme kvalitet som kileplatene. Disse er pakket enkeltvis og har betegnelse U1. I en modul kan det være flere "U1" plater avhengig av lengden på den endelige kilen. Se også TF-Takkile produktbeskrivelse.

 

 veiledning_TF_takkile_ill.gif
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)