System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TOPROCK - Utlegging på betongunderlag

toprock- utlegging på betongunderlag
  • Dampsperre legges ut direkte på betongtaket, se egen anvisning.
  • TOPROCK lameller legges ut tett sammen. Lamellene er merket med en strek som skal være på oversiden eller undersiden når lamellen er utlagt med korrekt fiberretning.
  • Unngå å tråkke på lamellene før topplaten er lagt på.
  • TOPROCK topplater legges ut oppå lamellene. Platene bør i størst mulig grad legges i forbandt i forhold til lamellene. På overflater hvor regelmessig gangtrafikk vil forekomme bør plater av større format benyttes.
  • TOPROCK System skal innfestes mekanisk. Se generelle anvisninger.

Alternativt utleggingsmønster

Om en rad med lameller plasseres vinkelrett mot den forrige raden (se tegning under) oppnås flere fordeler:

  • Alternativt utleggingsmønsterIngen, eller få, steder møtes fire hjørner.
  • Enklere tilpasning til takets flate kan minske tilskjæringer og/eller mengden med spill.
  • Bedre tilpasning da eventuelt problemer med små forskyvninger reduseres.
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)