System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TOPROCK - Utlegging på profilerte stålplater

toprock® - utlegging på profilerte stålplater

 • Underlagsplater legges ut med langsiden vinkelrett på stålprofilenes profilering. Trykk platene tett sammen og legg i forbandt i forhold til hverandre slik at fire hjørner mot hverandre ikke forekommer.
 • Legg ut dampsperren på underlagsplatene, se egen anvisning.
 • TOPROCK System legges deretter ut på samme måte som på betongtak.

Konstruksjoner med TOPROCK Lamell som nederste isolasjonsjikt

Konstruksjoner med TOPROCK Lamell som nederste isolasjonsjikt

 • Legg ut dampsperren direkte på det bærende sjiktet. Se egen anvisning.
 • Legg ut lamellene med langsiden vinkelrett mot den bærende stålplateprofilen med forskutte skjøter (minimum 300 mm).

  Legg ut lamellene med langsiden vinkelrett mot den bærende stålplateprofilen med forskutte skjøter

 

 • Lameller med tykkelse ≥ 220 mm (TOPROCK System 250-530) kan legges ut direkte på profilerte stålplater med følgende profilmål: a ≤ 211 mm og b ≥ 80 mm.

  Lameller
 • For øvrig gjelder samme anvisninger som ved utlegging på betongtak.
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)