System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TOPROCK CTF - Pallplassering

Planlegging av utleggingen er av stor betydning for å få en så effektiv flyt som mulig. Med en godt gjennomtenkt pallplassering reduseres gåavstanden. Nedenfor vises en generell plan med anbefalt avstand fra takkant til første pall respektive mellom pallene. Ettersom hvert tak er unikt og størrelsen på lamellene som skal monteres varierer, må planen tilpasses hvert objekt. 

 

Ved en mønelinje brukes normalt samme lamellstørrelse i to tilstøtende rader. Hvis samtlige paller med materialer til disse plasseres bak hverandre på en lang rad frigjøres gangområde på taket. For plassering av startlameller og evt. underlagslamell anbefales følgende avstand mellom pallene.

Avstand (m) TOPROCK CTF System
1B  2B  3B  UL 
Fra takkant till første pallens langside 10,6 8,2 8,2 5,8
Mellom pallenes langsider 8,4 6 6 3,6
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)