System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TOPROCK CTF - Utlegging på betongunderlag

  Dampsperre legges ut direkte på betongtaket i henhold til leverandørens anvisninger.

TOPROCK lameller legges ut tett sammen.
Annethvert lag  av lamellene på pallen ligger opp ned. Overkanten av lamellen er markert med en strek som gjør det enkelt og raskt å se hvilken side som skal vendes opp.
Unngå å tråkke på lamellene før topplaten er lagt på.
     
  Plasser TOPROCK Topplate oppå lamellene.
Platene bør i størst mulig grad legges i forbandt i forhold til lamellene. 
På overflater hvor regelmessig gangtrafikk vil forekomme bør plater av større format benyttes. Isolasjonslaget er nå trykkfast og kan tåle lettere gangtrafikk.
     
  TOPROCK CTF festes mekanisk sammen med taktekkingen. Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforskseriens byggdetaljblad 544.206 ”Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak” eller Takprodusentenes Forskningsgruppes ”TPF informerer nr 5”. Det skal dog min. være ett feste pr. isoleringsplate i topplaget.
     
     
PrintPDF
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)